Kinder- en jongerentherapie

Je kind heeft het moeilijk

Soms ervaart een kind problemen in het leven. En gaan er veel dingen moeilijker dan voorheen. Een kind uit dit meestal niet in taal, maar door gedrag. Als ouder merk je dat je kind anders reageert dan eerst en je maakt je zorgen over hoe het nu verder moet. Je wilt je kind graag helpen, maar soms weet je niet goed hoe. Op school is er niet altijd tijd en ruimte om verder te onderzoeken wat er aan de hand is. En in sommige gevallen moet je te lang op hulp wachten.

Kinder- en jongerentherapie op maat

Bij Kinderpraktijk Skills bieden we kinder- en jongerentherapie op maat. Als orthopedagoog geven we ondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun ouders die te maken krijgen met bepaalde moeilijkheden. Dit doen we door enerzijds de onderliggende problematiek te onderzoeken en anderzijds naar duidelijke doelstellingen toe te werken.

We kijken zo breed mogelijk. Dat wil zeggen dat er in de analyse naast de sociaal emotionele ontwikkeling ook gekeken wordt naar de motorische ontwikkeling, taal-spraakontwikkeling en cognitieve ontwikkeling. We zoeken hierbij de samenwerking met andere disciplines, waaronder kinderfysiotherapeut, PMT (psychomotorisch therapeut) logopedisten, diëtisten, praktijk voor leerproblemen (dyslexie en dyscalculie) en in sommige gevallen met de kinderarts en psychiater. Er is altijd een terugkoppeling naar de huisarts, die als spin in het web alle relevante gegevens in kaart brengt en een belangrijke regiefunctie heeft.

Kinderpraktijk Skills - kinder- en jongerentherapie

Kindgerichte ondersteuning

In onze kinder- en jongerentherapie helpen we het kind spelenderwijs, op een manier die bij het kind past. Verschillende behandelingen kunnen worden ingezet: speltherapie, emotieregulatie bevorderende therapie, EMDR, cognitieve gedragstherapie en andere therapievormen.

Op eigen kracht
De essentie van onze kinder- en jongerentherapie is dat het kind zijn eigen kwaliteiten leert kennen en die leert te gebruiken bij het omgaan met moeilijke situaties. Zijn skills staan in de behandeling centraal. Het kind leert op eigen kracht problemen oplossen of hanteren. In het dagelijks leven zal het kind daardoor minder door problemen worden belemmerd. Na een tijdje zal het kind weer makkelijker zichzelf kunnen zijn en zich beter voelen.

Meer informatie of een intakegesprek aanvragen? Neem gerust contact op!