Werkwijze

Werkwijze

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van onze kindertherapie is om samen met het jonge kind en de ouders/verzorgers een plan van aanpak te vormen, afgestemd op het individuele kind en diens omgeving. Onze begeleiding voor kinderen en jongeren is oplossingsgericht en sluit zoveel mogelijk aan op hun belevingswereld. Hoe lang de begeleiding duurt, hangt af van o.a. de onderliggende factoren en hulpvraag.

Zeggenschap van ouders en kinderen

Je leeftijd bepaalt in hoeverre je zeggenschap hebt over je behandeling.

  • Bij kinderen onder de 12 jaar zijn de ouders wettelijk verantwoordelijk en hebben in principe recht op toegang tot alle informatie betreffende hun kind.
  • Kinderen en jongeren tussen 12 en 16 jaar hebben medezeggenschap over hun behandeling, en dus ook over hun dossier
  • Volgens de wet wordt je vanaf 16 jaar juridisch als volwassenen beschouwd en heb je zelf zeggenschap over de behandeling. Toch leert de ervaring dat wanneer anderen goed op de hoogte zijn van jouw ‘wel en wee’, dit bevorderend werkt bij het algehele welbevinden. 

Behandelingen

Afhankelijk van de hulpvraag kunnen we verschillende behandelingen inzetten waaronder: 

Interventie

In sommige behandelingen geven we de kindertherapie / jongerentherapie vorm door het gebruiken van interventies uit verschillende therapieën. Zo kan er bij trauma ook gewerkt worden vanuit de cognitieve gedragstherapie/schematherapie. Ook kunnen er bij speltherapie interventies vanuit emotieregulerende bevorderende therapie en traumatherapie ingezet worden. Meestal is de leeftijd en het emotionele ontwikkelingsniveau bepalend voor de best passende interventie.

Holistische theorie

Kinderpraktijk Skills werkt volgens een holistische theorie; een hypothese over de samenhang van de problemen. Dit heeft als doel dat er een goed, compleet beeld ontstaat van de samenhang tussen de ontwikkeling van de hulpvrager, zijn persoonlijkheid en de klachten die er ervaren worden. Het is een manier om veel informatie op een overzichtelijke manier te structureren en overeenstemming te krijgen over de problemen die ervaren worden.

Skills

De sterke kanten van het kind, jongere en/of adolescent staan in elke behandeling centraal. Deze ‘skills’ kunnen ingezet worden om het probleem op te lossen of om het kind met het probleem leren om te gaan.

Meer informatie of een intakegesprek aanvragen? Neem gerust contact op!