Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding

Essentiële rol van de ouders

Een behandelsessie duurt meestal een uur per week. Een behandeling is pas echt effectief als het kind ook in het dagelijks leven nieuw gedrag oefent en aanleert. Als ouder bent u in de thuissituatie het belangrijkste steunpunt. Ouders spelen dus een essentiële rol in het slagen van de kindertherapie of jongerentherapie. 

Ouderbegeleiding helpt u bij de ondersteuning en coaching van uw kind. Daarom geven wij bij elk traject ouderbegeleiding.

Ouders ondersteunen op alle fronten

Ouderbegeleiding is bedoeld voor ouders van wie hun kind, jongere of adelescent bij Kinderpraktijk Skills kindertherapie, jongerentherapie of een behandeling volgen. Middels ouderbegeleiding kunnen zij hun kind ten volle ondersteunen tijdens dit proces.

Ook kunnen ouders zich geen raad weten met het gedrag van hun kind en willen ze hierbij graag hulp en begeleiding.

Ouderbegeleiding kan ook bij het kind thuis plaats vinden. Als ouders daar behoefte aan hebben, kan het langer doorgaan dan de behandeling.