Speltherapie

Speltherapie

Speltherapie is een goede manier voor jonge kinderen om via spel kenbaar te maken wat hen bezighoudt. Speltherapie is geschikt voor kinderen van 0 tot 12 jaar die niet lekker in hun vel zitten zonder duidelijke oorzaak of kinderen in die leeftijdscategorie die een nare of traumatische ervaring moeten verwerken. Speltherapie is ook geïndiceerd voor mensen die lagere intelligentie hebben, een beperking.

Belevingswereld

Vaak is het voor jonge kinderen te bedreigend of te moeilijk om rechtstreeks te praten over wat hen dwarszit. Tijdens speltherapie gaan we samen in onze speciaal ingerichte ruimte spelen, tekenen of fantaseren. Het kind laat op die manier bewust of onbewust zien wat er in hem omgaat. Zo krijgen we inzicht in zijn belevingswereld en de problematiek. Door speltherapie kan het kind ook zijn gebeurtenissen en gevoelens een plek geven en verwerken. 

Wilt u meer weten over speltherapie of uw kind aanmelden bij Kinderpraktijk Skills?
Neem gerust contact met ons op!