Kindertherapie 7-12 jaar

Kinderen van 7 tot 12 jaar

Kindertherapie voor basisschool kinderen

Bij kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen zich verschillende moeilijkheden voordoen. Bij dergelijke problematiek zoals hier beschreven kan Kinderpraktijk Skills helpen met therapie, behandeling en/of begeleiding. Hierbij maken we gebruik van verschillende therapievormen, zoals speltherapie en cognitieve gedragstherapie. Onze werkwijze is oplossingsgericht en sluit zoveel mogelijk aan op de belevingswereld van uw jonge kind. Bij elke behandeling staan de sterke kanten van uw kind centraal. Deze skills kunnen ingezet worden om het probleem op te lossen of om het kind met het probleem leren om te gaan!

Kindertherapie 7 tot 12 jaar

Mogelijke problemen tijdens de basisschool leeftijd

  • Een kind heeft last van angsten, zit in een moeilijke situatie of heeft een traumatische gebeurtenis meegemaakt, zoals een scheiding of een sterfgeval.
  • Een kind heeft last van hoofdpijn of buikpijn en/of nachtmerries.
  • Een kind dat bang is om alleen gelaten te worden.
  • Een kind dat problemen heeft met pesten: door anderen gepest of agressief behandeld wordt of juist zelf pest, agressief/brutaal gedrag vertoont en grenzen overschrijdt.
  • Een kind dat problemen heeft op school: de prestaties blijven zichtbaar achter en/of u signaleert faalangst, krampachtigheid of geconcentreerdheid.
  • Een kind met weinig zelfvertrouwen en weinig vriendjes dat hieronder lijdt en de omgang met andere kinderen of volwassenen moeilijk vindt.
  • Een kind waarvan u merkt dat er ‘iets’ niet klopt; het kind dat kampt met kleine of grotere problemen waar u samen (ook met school) niet uitkomt.
  • Een kind dat een plotselinge gedragsverandering vertoont, bijvoorbeeld heel druk gedrag of stil en teruggetrokken gedrag.

Ouderbegeleiding

Ouders zijn het belangrijkste steunpunt van kinderen. Om hun kind tijdens het zorgtraject adequaat te kunnen ondersteunen, bieden wij ouderbegeleiding bij elke behandeling. De frequentie hiervan is afhankelijk van de problematiek van het kind en van de hulpvraag van de ouders.

Wilt u starten met kindertherapie voor uw kind dat in de basisschool leeftijd zit?
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken.