Tarieven en vergoedingen

Tarieven en vergoedingen

Tarief per afspraak

Het tarief per afspraak van 50 minuten bedraagt € 85,00. Het tarief geldt ook voor het intakegesprek, oudergesprekken en voor gesprekken op school of met derden.

Telefonisch consult

Voor een telefonisch consult wordt, afhankelijk van de duur en vraag, maximaal € 85,00 in rekening gebracht. 

Eindverslag

Het maken van een eindverslag van de therapiesessies wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Het tarief hiervan bedraagt € 50,00 per uur.

Vergoedingen Gemeente/Jeugdzorgwet/Verzekeraar

De jeugdzorg (kinderen van 0-18 jaar) vallen wat betreft de vergoedingen sinds 2015 onder de Wet op Jeugdzorg. Daarin is onder andere vastgelegd dat de vergoedingen voor psychologische hulp door de gemeente wordt betaald. Zorgverleners kunnen contracten met de gemeente waarin zij werkzaam zijn afsluiten. Contracten afsluiten met gemeenten is een specialistische “tak van sport”, en vraagt veel kennis, kunde en tijd om vergoedingen te realiseren. In verband met de bezetting van Kinderpraktijk Skills is er voor gekozen om geen contracten met de gemeenten af te sluiten  

In sommige gevallen wordt de therapie wel vergoed door de gemeente, dit is afhankelijk van de gemeente waarin u woonachtig bent. In alle gevallen wordt de nota na de ouder/verzorger gestuurd en betaald, deze kunt u dan achteraf indienen bij de gemeente en de kosten vergoed krijgen.

Vanaf 18 jaar zijn er vergoedingen mogelijk bij de zorgverzekeraar, dit is afhankelijk van uw verzekeraar en uw polis. U kunt het beste zelf informeren naar de mogelijkheden. In alle gevallen is dan wel een verwijzing van uw huisarts nodig.

Verder zijn er mogelijkheden bij de belastingaangifte om gemaakte kosten voor kindertherapie/jongerentherapie op te geven als bijzondere ziektekosten bij uw belastingaangifte.