Kindertherapie 0-7 jaar

Kinderen van 0 tot 7 jaar

Kindertherapie voor jonge kinderen

Jonge kinderen kunnen op allerlei manieren problemen ervaren. In dergelijke gevallen kan Kinderpraktijk Skills helpen met kindertherapie, behandeling en begeleiding. Hierbij maken we gebruik van verschillende therapievormen, zoals speltherapie. Onze werkwijze is oplossingsgericht en sluit zoveel mogelijk aan op de belevingswereld van uw jonge kind. Bij elke behandeling staan de sterke kanten van uw kind centraal. Deze skills kunnen ingezet worden om het probleem op te lossen of om het kind met het probleem leren om te gaan!

Mogelijke problemen bij jonge kinderen

  • Moeilijkheden met slapen, zindelijkheid, eten en spelen. 
  • Moeite hebben met veranderingen in het gezin, zoals de komst van nieuw broertje of zusje, scheiding of een post partum depressie.
  • De ontwikkeling lijkt “anders” te gaan, waarbij ouders en/of andere opvoeders zich zorgen maken (bijv. bij taalproblemen, niet praten op school, extreme angst, etc.)

Ouderbegeleiding

Ouders zijn het belangrijkste steunpunt van kinderen. Om hun kind tijdens het zorgtraject adequaat te kunnen ondersteunen, bieden wij ouderbegeleiding bij elke behandeling. De frequentie hiervan is afhankelijk van de problematiek van het kind en van de hulpvraag van de ouders.

Wilt u starten met kindertherapie voor uw jonge kind?
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken.