Behandeling en begeleiding

Behandeling en begeleiding

Kindertherapie en jongerentherapie van Kinderpraktijk Skills is oplossingsgericht en sluit zoveel mogelijk aan op de belevingswereld van uw kind. Tijdens het werken met uw kind observeren we uw kind en zijn gedrag. Dit biedt informatie over de wijze waarop de begeleiding vorm krijgt. Daarop kunnen we verschillende behandelingen inzetten.

Ouderbegeleiding

Ouders zijn het belangrijkste steunpunt van kinderen. Om hun kind tijdens het zorgtraject adequaat te ondersteunen, bieden wij ouderbegeleiding tijdens elk traject. De frequentie hiervan is afhankelijk van de problematiek van het kind en van de hulpvraag van de ouders.