Intake en evaluatie

Intake en evaluatie

Intake

Tijdens het eerste gesprek bespreken we de hulpvraag en de doelen van de kindertherapie of jongerentherapie en kunnen we de behandeling bepalen. Eventuele resultaten van psychodiagnostisch onderzoek of begeleiding nemen we hierin mee. Samen kijken we naar de ontwikkeling van uw kind. Wat gaat er wel goed en waar doen zich moeilijkheden voor? 

Voor jongeren en adolescenten geldt ook dat zij zelf een grote bepalende rol hebben in de behandeling. Hierbij worden de ouders/betrokkenen in een andere mate betrokken, passend bij de hulpvraag en de behoefte van de aangemelde jongere/adolescent.

Betrokkenheid (gescheiden) ouders

Het heeft de voorkeur dat beide ouders bij het intakegesprek aanwezig zijn. De behandeling is effectiever als de ouders zoveel mogelijk op één lijn zitten en allebei achter het behandelplan staan. Bij gescheiden ouders of ouders die van plan zijn te scheiden, leggen we duidelijke afspraken over de betrokkenheid van beide ouders vast. Ook is het belangrijk dat alle informatie door beide ouders wordt gedeeld.  Bij jongeren en adolescenten is dit anders, passend bij de hulpvraag en de behoefte van de aangemelde jongere/adolescent.

Kinderen

Uw kind kan ook bij het intakegesprek aanwezig zijn. Dat ligt aan de onderliggende problematiek en de leeftijd van uw kind. Of het wenselijk is dat uw kind erbij is, besluiten we samen in overleg.

Evaluatie

In principe sluiten we de behandeling af als de gestelde doelen naar tevredenheid en haalbaarheid zijn bereikt. Ter afsluiting evalueren wij de behandeling samen met u en uw kind. Tijdens dit laatste gesprek kunnen we afspraken voor eventuele nazorg maken. Ook informeren wij de huisarts over het verloop van de behandeling en het resultaat. 

Aanmelden

U kunt uw kind of je kunt jezelf eenvoudig bij Kinderpraktijk Skills aanmelden.

, via 06-54363372 of ons contactformulier.
Tot de leeftijd van 18 jaar is er verwijzing van de huisarts nodig, wanneer u via de gemeente vergoedingen krijgt vanuit de wet Jeugdzorg.
Vanaf 18 jaar is er alleen een verwijzing van de huisarts nodig wanneer  de zorgverzekering de behandeling betaald.