Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een bewezen effectieve behandelmethode waarbij we cognitieve therapie en gedragstherapie combineren.

Gedachten beïnvloeden gevoelens

In de begeleiding besteden we aandacht aan de invloed van gedachten en gedrag op het gevoel van uw kind. Binnen de cognitieve therapie wordt er vanuit gegaan dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die uw kind negatieve gevoelens bezorgen, maar de gekleurde bril waardoor het kind de dingen ziet. 

Anders leren denken en doen

Door anders te leren denken en anders te leren doen, verandert het gevoel en nemen de klachten af. Door een rustige opbouw en (kleine) succeservaringen komt positieve verandering tot stand. Bij deze therapie ligt de nadruk op het voeren van gesprekken, eventueel in combinatie met spel.

Wilt u meer weten over cognitieve gedragstherapie of uw kind aanmelden bij Kinderpraktijk Skills?
Neem gerust contact met ons op!