Jongerentherapie

Jongeren (12-18 jaar) en adolescenten (18-23 jaar)

Jongerentherapie

Jongeren in het voortgezet onderwijs kunnen te maken krijgen met fasegebonden problematiek. Zo kunnen ze kampen met een inadequate aanpak van moeilijke situaties, angsten, piekeren, depressieve klachten, slaapproblemen, spijbelen en moeilijkheden bij hun emotieregulatie. Ook leerproblemen, al dan niet veroorzaakt door dyslexie of discalculie, kunnen problemen veroorzaken of juist in stand worden gehouden door andere factoren. In al deze gevallen biedt Kinderpraktijk Skills gespecialiseerde hulp in de vorm van therapie, behandeling en/of begeleiding. Voor de behandeling van leerproblemen werken wij samen met een professionele zorgaanbieder.

Onze werkwijze is oplossingsgericht. Bij elke behandeling staan de sterke kanten van jongeren centraal. Deze skills kunnen ingezet worden om het probleem op te lossen of om zelf met het probleem leren om te gaan!

Voor adolescenten

Voor adolescenten vanaf 18 tot 23 jaar is er ook specifieke behandeling en begeleiding bij Kinderpraktijk Skills mogelijk. Bijvoorbeeld bij de overgang van thuis naar zelfstandig wonen, leren en leven. Ook zijn er mogelijkheden voor behandeling van psychische en psychiatrische problematiek. Er wordt multidisciplinair gewerkt. 

Jongerentherapie Zwartewaterland

Starten met jongerentherapie of wil je vragen wat er mogelijk is?
Neem gerust contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken.
Dat kan ook via WhatsApp!