Emotieregulatie bevorderende therapie

Emotieregulatie bevorderende therapie

Emoties leren herkennen en reguleren

Emotieregulatie bevorderende therapie helpt kinderen en jongeren om effectieve emotieregulatie strategieën te gebruiken. Ze leren emoties beter herkennen en reguleren. Gedragsproblemen nemen daardoor af.

Uit balans

Soms hebben kinderen en jongeren moeite hun emoties te reguleren. Ze hebben bijvoorbeeld onvoldoende inzicht in eigen denken, voelen en handelen. Dit kan veroorzaakt worden omdat een kind moeilijk contact maakt met zichzelf en zijn emoties. 

Ook heeft het kind moeite met het ordenen en begrenzen van deze emoties. Hierdoor raakt een kind bijvoorbeeld gespannen, heeft het last van snel wisselende stemmingen of wordt het overweldigd door emoties. Kinderen raken hierdoor snel uit evenwicht. 

Met emotieregulatie bevorderende therapie helpen we kinderen en jongeren deze belangrijke vaardigheid zich eigen te maken.

Wilt u meer weten over emotieregulatie bevorderende therapie of uw kind aanmelden bij Kinderpraktijk Skills?
Neem gerust contact met ons op!