EMDR

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een behandelmethode om traumatische ervaringen bij kinderen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, overval, medische handelingen en pesterijen. 

Opnieuw opslaan met EMDR

De gedachte achter EMDR is dat als herinneringen aan traumatische gebeurtenissen niet goed zijn opgeslagen in het geheugen, ze problemen veroorzaken. Met EMDR worden traumatische herinneringen opnieuw opgeslagen, maar dan als gewone herinneringen. Dat doen wij door beide hersenhelften beurtelings te stimuleren. Door uw kind eerst aan de traumatische gebeurtenis te laten denken en vervolgens een afleidende (visuele of audio) stimulatie te geven, wordt op het natuurlijke verwerkingsproces in de hersenen gestimuleerd. 

Succes van EMDR

Het succes van EMDR is bij zowel volwassenen als kinderen wetenschappelijk aangetoond. EMDR is ook bij kinderen een eerste keuze behandeling voor de gevolgen van psychotrauma. 

Meer informatie vindt u op emdr.nl

Wilt u meer weten over EMDR bij Kinderpraktijk Skills of een eerste afspraak maken?
Neem gerust contact met ons op!