Voor wie

Voor wie

Problemen horen bij het leven. Ook een kind kan het een tijdje moeilijk hebben. Dat kan komen door een duidelijke oorzaak, zoals pesten, leerproblemen of een trauma. Een kind kan ook zonder directe aanleiding niet goed in zijn vel zitten. Vaak groeit een kind daar overheen, maar soms lukt dat niet op eigen kracht en kan de ontwikkeling stagneren. Dan is het raadzaam om de hulp in te schakelen van een professional: een kinderpsycholoog/orthopedagoog generalist.

Kinder- en jongerentherapie; van 0 tot 23 jaar

Kinderpraktijk Skills is de praktijk voor jongerentherapie en kindertherapie van kinderpsycholoog/ orthopedagoog generalist Dorothé Vinke. Kinderpraktijk Skills biedt therapie, behandeling en begeleiding aan kinderen van 0 tot 23 jaar in regio Zwartewaterland. Er kunnen verschillende behandelingen worden ingezet, zoals EMDR, speltherapie en andere therapievormen. We zoeken zoveel mogelijk de aansluiting bij het kind, de jongere of adolescent. Tijdens het traject wordt er ouderbegeleiding gegeven. 

Kindertherapie voor jonge kinderen, van 0 tot 7 jaar

Kindertherapie voor kinderen in de basisschoolleeftijd, van 7 tot 12 jaar

Jongerentherapie voor jongeren van 12 tot 18 jaar en adolescenten van 18 tot 23 jaar